Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw – Innovatieve irrigatiesystemen.
Jean Heybroek Watertechniek distribueert niet alleen de complete lijn Toro beregeningsproducten voor de sport- en recreatie sector en particuliere gebruikers, maar ook voor de land- en tuinbouw sector. Met passie worden innovatieve en ambitieuze producten en oplossingen ontwikkeld die inspelen op de omstandigheden van deze tijd en die van de toekomst.
De land- en tuinbouw sector staat onder druk en heeft behoefte aan waterbesparende systemen, waarmee ingespeeld wordt op de wereldwijd veranderende klimaatomstandigheden. Ook het maatschappelijk debat vraagt hierom. Toro ziet, luistert en voelt de wereldwijde discussie over het verantwoord omgaan met onze planeet ook als haar verantwoordelijkheid. Beregening c.q. irrigatie is een segment waar duurzame mogelijkheden liggen.

Onze dealers Neem contact op

Bel: 030 - 63 94 611

[email]

Verantwoord waterbeheer
Bij beregening of irrigatie is niet alleen waterbesparing een issue voor de land- en tuinbouw sector, maar ook economische motieven zijn van belang. Denk hierbij bij aan noodzakelijke kostenbesparingen die cruciaal zijn voor het voortbestaan van veel land- en tuinbouw bedrijven. Aangezien vraag- en aanbod, het weer en de beschikbaarheid van grondstoffen steeds minder te voorspellen valt is het van belang om in de land- en tuinbouw innovatief te blijven acteren. Inspelen op actuele vraagstukken is een noodzaak.

Water- en kostenbesparing
Watertekorten in de teelt zijn tegenwoordig bijna elk jaar een hot item in de land- en tuinbouw. De irrigatietechnologie is dan ook stevig in ontwikkeling; druppelirrigatie is daar een sprekend voorbeeld van. Om gewassen een optimale groei te geven is drip irrigatie c.q. druppelbevloeiing een relatieve goedkope en slimme oplossing. Toro drip irrigatie geeft controle over te investeren tijd, energie en water. Een gedoseerd beregening of irrigatie systeem draagt bij aan duurzaamheid.

Druppelslang AquaTraxx
Aqua-Traxx® PBX-driptape helpt u om zeer efficiënt te werken met als resultaat optimale oogst opbrengsten met een minimaal en gedoseerd waterverbruik.  Door maatwerk toe te passen wordt de kwaliteit van het gewas sterk verbeterd. De innovatieve driptape zorgt voor een nauwkeurige en gelijkmatige verdeling van het water en voedingsstoffen naar de plant.

Druppelslang Neptune
Toro ontwikkelde de Neptune druppelslangen, specifiek ontworpen voor toepassingen in de land- en tuinbouw sector en geschikt voor grote oppervlakten. Het gebruik van Toro Neptune druppelslangen combineert het voorkomen van waterverspilling (er wordt niet teveel of te weinig bevloeit) met een duidelijke kwaliteitsverbetering van gewassen. Dit systeem is een slimme en relatief goedkope oplossing om duurzaam gewassen te telen; het geeft u efficiënte controle over het gebruik van water en energie en levert een aanzienlijke tijdbesparing op gedurende het groeiseizoen.

Besturingssysteem SRC
Deze lijn automaten met decoders zijn speciaal bedoeld voor de grotere tuinen, land en tuinbouw, sportparken en kleine golfparken. Met het SRC Ranger 4000D decoder module systeem kunnen tot 100 stations aangestuurd worden en met het SRC Grower systeem is het zelfs mogelijk 200 stations aan te sturen. Tevens biedt de SRC Ranger Converter de mogelijkheid om uw huidige automaat te gebruiken in combinatie met decoders. Maak een keuze uit verschillende controllers, web management platforms waarvan de bediening kinderspel is! Stuur beregeningssystemen aan met verschillende interfaces (pc, laptop, tablet, smartphone).

Wilt u meer informatie?
Wij helpen u graag verder!

Bel: 030 - 63 94 611

[email]