Penetrometer Imants

De Imants Penetrometer. Hoe simpelheid buitengewoon doeltreffend kan zijn! U bepaalt eenvoudig de mate van grondverdichting op diepten van 0-52,5 centimeter.

De penetrometer bestaat uit een verwisselbare taps toelopende kegel, een staaf met dieptemarkeringen met tussenruimten van 7,5 cm, een drukkamer met precisieboring en een 0-60 bardrukmeter. De diameters van de boring/zuiger en de basis van de kegel zijn in essentie gelijk. Dit betekent dat de druk die op de meter kan worden afgelezen dezelfde is als de druk die vereist is om de punt van de staaf door de grond te duwen. Het doel is om storende lagen op te sporen in de ondergrond zodat de juiste bewerkingsmethode ingezet kan worden om de storende lagen op te heffen. In de regel is een verdichting groter dan 20 bar/ cm2 niet wenselijk omdat wortels moeite hebben de grond te penetreren. Een tekort aan lucht is een groot probleem omdat meststoffen alleen beschikbaar zijn bij voldoende zuurstof in de grond.