SolarDrip

Een innovatie op het gebied van druppelirrigatie: de SolarDrip! Dit mobiele druppelirrigatie pompsysteem op zonne-energie kan acht (SolarDrip 80) tot 15 (SolarDrip 150) hectare druppelslangen voorzien van water en voedingsstoffen. Energieneutraal, zonder gebruik van diesel.

Veel belangstelling.

De SolarDrip is een samenwerking van Tijms Products BV en Jean Heybroek. Het afgelopen jaar is de innovatie uitgebreid getest in de aardappelteelt. Bij de introductie tijdens AgroTechniek Assen was er al direct veel belangstelling. De komende periode wordt het systeem verder in de praktijk uitgerold.

Mobiel en inklapbaar

Het gebruik is eenvoudig. De mobiele en inklapbare trailer met zonnepanelen wordt in het veld neergezet, waarna de druppelslangen aan het systeem worden gekoppeld. Er zijn drie verschillende kanalen voor het toedienen van meststoffen, biologische middelen of nematoden. Tevens is het mogelijk een unit te integreren voor het op maat toedienen van mest en/of (biologische) voedingsstoffen.

Eenvoudige bediening

Besturing van de unit en het toedienen van (mest)stoffen kan met een app op de telefoon. Er is een speciale unit waarmee water met of zonder pomp kan worden toegediend. Ook kunnen de pH-waarde en het zoutgehalte zeer nauwkeurig worden ingeregeld. Dit maakt de toepassing ook bijzonder interessant voor onder meer aardappelen- en uienteelt en gebieden waar sprake is van verzilting.

Twee uitvoeringen

De SolarDrip is op dit moment beschikbaar in twee uitvoeringen:

  • SolarDrip 80: voor max. 8 hectare druppelslang, 75 cm rijafstand
  • SolarDrip 150: voor max. 15 hectare druppelslang, 75 cm rijafstand

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Eigenschappen

  • Geen verbruik meer van diesel, geen stikstof uitstoot
  • Max. 8 (SolarDrip 80) tot 15 hectare (SolarDrip 150) druppelslang, 75 cm rijafstand
  • Drie verschillende kanalen voor fertigatie
  • Op afstand te bedienen via app op telefoon
  • Zelfreinigend filter