Toro milieubeleid

Toro Milieubeleid
Toro milieubeleid is van wezenlijk belang voor ons allen. The Toro Company stelt alles in het werk om via toonaangevende innovaties zijn klanten te helpen de schoonheid, productiviteit en duurzaamheid van hun land te verbeteren. Deze voortdurende inspanningen hebben geleid tot creatieve oplossingen die efficiënter omgaan met brandstof en energie, emissies beperken en water besparen. Daarnaast proberen we voortdurend de ecologische voetafdruk van onze wereldwijde fabricageprocessen te verkleinen, en waar mogelijk het wateren energieverbruik en de productie van afval in te perken.

Producten die werken op alternatieve energie
Vanaf het begin zijn ons succes en onze positie op de markt gebaseerd op innovatie. Zo hebben we recent producten geïntroduceerd die gebruik maken van propaan, biobrandstoffen, hybride aandrijvingen, geavanceerde accu’s, elektronische brandstofinjectie, brandstofcellen met waterstof, en leds.

Beregeningsefficiëntie
Water is kostbaar en dus het beschermen waard. Daarom zetten we ons in om innovatieve beregeningsoplossingen te ontwikkelen en onze klanten over de hele wereld te helpen om het onderhoud van golfbanen, sportterreinen, openbare groenruimtes, landbouwzones en commerciële en particuliere terreinen te vergemakkelijken. Onze vele geavanceerde en bekroonde producten dragen bij tot een efficiënter watergebruik, terwijl ze u geld besparen en de gazonomstandigheden verbeteren. Als erkenning van onze inspanningen om duurzaam om te gaan met water, werd The Toro Company in 2016 uitgenodigd in het Witte Huis voor de eerste White House Water Summit, die gericht was op bewustmaking aangaande water en manieren om deze levensnoodzakelijke hulpbron te beschermen.

Landbouw
In de landbouwmarkt, die wereldwijd zowat 70% van het zoetwaterverbruik voor zijn rekening neemt, innoveert en produceert Toro micro irrigatiesystemen die kleine en grote boeren helpt waarde te creëren voor zichzelf en het land beter te beheren. Al decennialang vertrouwen landbouwers over de hele wereld op Toro’s Blue Stripe® slang en Aqua-Traxx® irrigatielint om water langzaam, gelijkmatig en direct in de wortelzone van het gewas aan te brengen. Daardoor worden de oogst en de kwaliteit verbeterd, grondstoffen efficiënter gebruikt, milieuschade aanzienlijk verkleind en waterverspilling zoveel mogelijk beperkt.

Klik op  Toro beleid voor de brochure over het Toro milieubeleid.

Klik op Toro Bedrijfsinformatie voor de brochure over de algemene Toro bedrijfsinformatie.